Programma Lichtenvoorde is vastgesteld

Programma Lichtenvoorde is vastgesteld

Programma Lichtenvoorde is op 7 maart vastgesteld door de gemeenteraad. Daar kunnen we nu volop mee aan de slag. Het onderdeel ‘Ontwikkelingsrichting Dijkstraat-Koemstraat’ is nog niet vastgesteld. Daarvoor wordt nader onderzoek gedaan.   Inspirerende visie De gemeenteraad sprak zich bijzonder positief uit over het programma. Een breed gedragen visie op Lichtenvoorde die inspireert. Veel mensen […]

Lees meer >

Programma Lichtenvoorde vastgesteld door college

Programma Lichtenvoorde vastgesteld door college

Het college van B&W heeft Programma Lichtenvoorde vastgesteld. Het college biedt het programma nu aan bij de gemeenteraad. Zodra de raad een positief besluit heeft genomen over het programma gaan we aan de slag met de projecten. Wethouder Vincent van Uem: “Met het programma ligt er een prachtige toekomstvisie voor Lichtenvoorde, een kleurrijke hotspot in […]

Lees meer >

Themapagina Programma Lichtenvoorde

Themapagina Programma Lichtenvoorde

Vorige week stond in de Elna en de Groenlose Gids een speciale themapagina over Programma Lichtenvoorde. De themapagina is nu hier terug te lezen: Themapagina Programma Lichtenvoorde (.pdf, 1.5 mb) Tot het eind van deze maand ligt het programma in concept ter inzage. Meer hierover en het concept programma zelf staan op deze pagina.

Lees meer >

Programma Lichtenvoorde online! We zijn benieuwd naar jouw reactie!

Programma Lichtenvoorde online! We zijn benieuwd naar jouw reactie!

Deze maand (december 2016) ligt het concept van Programma Lichtenvoorde ter inzage! Het programma kun je inkijken bij de balie van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 4 in Lichtenvoorde. Je kunt het programma ook hier downloaden: – Concept Programma Lichtenvoorde (.pdf, 7,3 mb) – Bijlagenboek Programma Lichtenvoorde (.pdf, 7,4 mb) Reacties zijn van harte welkom! We nodigen iedereen uit om het programma […]

Lees meer >

Programma Lichtenvoorde krijgt steeds meer vorm

Programma Lichtenvoorde krijgt steeds meer vorm

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de nieuwe toekomstvisie voor Lichtenvoorde. In de maand december leggen we het concept voor Programma Lichtenvoorde ter inzage. Dan kan iedereen zijn of haar reactie op het programma laten horen. In oktober en november hebben we drie bijeenkomsten gehouden over Programma Lichtenvoorde. Eén voor bewoners, één voor […]

Lees meer >

Geslaagde ondernemersavond op 10 november

Geslaagde ondernemersavond op 10 november

Een korte terugkoppeling van een geslaagde ondernemersavond op 10 november.

Lees meer >

Nota van Uitgangspunten Programma Lichtenvoorde door raad vastgesteld

Nota van Uitgangspunten Programma Lichtenvoorde door raad vastgesteld

Download hier de op 20 september 2016 vastgestelde Nota van Uitgangspunten Programma Lichtenvoorde. Lees ook ons bericht over de informatiebijeenkomsten in oktober en november 2016!

Lees meer >

Informatiebijeenkomsten Programma Lichtenvoorde

Informatiebijeenkomsten Programma Lichtenvoorde

In 2015 startten we Programma Lichtenvoorde met de campagne ‘Geef Lichtenvoorde Kleur’. Veel betrokken inwoners hebben hun idee toen achtergelaten via de website of een ansichtkaart. Op basis van deze reacties hebben we tien speerpunten geformuleerd. De gemeenteraad heeft vervolgens op 20 september de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. De speerpunten en de nota staan op de website www.geeflichtenvoordekleur.nl.

Lees meer >

Reacties en antwoorden op een rij

Reacties en antwoorden op een rij

Veel mensen hebben in september 2015 hun idee voor Lichtenvoorde aan ons kenbaar gemaakt. Via de kaartenactie en de website zijn honderden reacties binnen gekomen. Alle reacties zijn nu voorzien van een antwoord. De lijst met reacties en antwoorden staat vanaf nu op deze website:

Lees meer >

Samenvatting enquête ondernemers

Samenvatting enquête ondernemers

Vorig jaar is er op initiatief van de centrumcommissie een enquête gehouden onder de centrumondernemers van Lichtenvoorde. Het onderzoek werd uitgevoerd door kwartiermaker Harald Bus.

Lees meer >